oddziaływanie elektromagnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne na człowieka w smart home

Czym jest oddziaływanie elektromagnetyczne?/

Automatyka w domach, to trend, który nieustannie się rozwija. Wiele osób bowiem już na etapie budowy planuje różne udogodnienia, w tym automatycznie opuszczane rolety zewnętrzne czy bramy automatyczne. Pozostali stawiają na rozwiązania bezprzewodowe, które można dodać do budynku już gotowego. Inteligentne żarówki czy systemy alarmowe można sterować wygodnie za pośrednictwem aplikacji w telefonie. W związku z tym pojawiają się także wątpliwości, czy oddziaływanie elektromagnetyczne owych rozwiązań jest bezpieczne dla użytkownika? Czy generowany w domu poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza dopuszczalnych norm?

Szukając odpowiedzi na powyższe pytania należy wyjaśnić, czym jest pole elektromagnetyczne. Każde urządzenie elektryczne emituje fale elektromagnetyczne w różnych zakresach częstotliwości. To właśnie owe fale mogą budzić niepokój pod względem wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Jednak już na tym etapie należy podkreślić, że nie ma wiarygodnych badań, które potwierdzałyby negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego na człowieka. Szczególnie jeśli mowa o urządzeniach smart home.

Bezpieczeństwo użytkowników systemów smart home

Większość urządzeń smart home komunikuje się za pomocą fal radiowych. Najczęściej jest to domowe Wi-Fi, a także Bluetooth. Popularne są również technologie Zigbee i inne autorskie rozwiązania. Takie urządzenia emitują na ogół fale elektromagnetyczne o niskiej mocy. Potwierdzają to pomiary pól elektromagnetycznych na etapie projektowania tych urządzeń oraz ich późniejszego dopuszczenia do użytku.

Natężenie pola elektromagnetycznego, generowane przez bezprzewodowe systemy alarmowe, wideodomofony czy żarówki smart jest niższe niż te, które generują smartfony czy telewizory. Inna jest bowiem zasada ich działania. Zakłada ona jedynie okresowe sprawdzanie połączenia lub jednorazowe użycie. Zupełnie inaczej niż spędzanie kilku godzin przez telewizorem lub ze smartfonem.

Prowadzone badania naukowe potwierdzają, że krótkotrwałe narażenie na fale elektromagnetyczne nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Nie pojawiły się natomiast dotąd żadne dowody, które potwierdzają szkodliwość tego zjawiska w ekspozycji długotrwałej.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Użytkownik, który czuje się zaniepokojony, może podjąć pewne działania:

  • nabywanie urządzeń, które pochodzą od renomowanych producentów i posiadają stosowne certyfikaty
  • usunięcie z sypialni wszystkich możliwych urządzeń, których poziom pola elektromagnetycznego może budzić wątpliwości
  • wyłączanie nieużywanych urządzeń
  • samodzielne lub profesjonalne pomiary PEM. Można do tego wykorzystać amatorskie mierniki lub skorzystać z usług, które świadczy akredytowane laboratorium pomiarowe.